AMSTERDAM - Voor het eerst sinds jaren zijn vorig schooljaar minder leerlingen in het middelbaar onderwijs geschorst of weggestuurd. De onderwijsinspectie kreeg bijna 5500 meldingen over geschorste of weggestuurde leerlingen, schrijft Trouw maandag.

De daling zou onder meer komen doordat scholen huiverig zijn leerlingen weg te sturen.

Het schooljaar voor het afgelopen schooljaar werd nog een hoogtepunt van bijna zesduizend bereikt. Vijf jaar geleden werden nog maar 4200 leerlingen geschorst. Daarna is het aantal gestaag gegroeid, tot nu.

Als een leerling een dag of meer wordt geschorst of definitief wordt weggestuurd, moeten scholen dat melden. Van tien procent van de scholen heeft de inspectie de afgelopen vijf jaar geen een melding gehad.

Publiciteit

De werkgeversorganisatie voor middelbare scholen, de VO-raad, denkt dat scholen terugschrikken van de publiciteit die steeds vaker gepaard gaat met schorsen en verwijderen. Ook hebben scholen er volgens voorzitter Sjoerd Slagter meer oog voor dat ze de leerlingen niet helpen door ze weg te sturen.

René Kneyber, die een boek schreef over orde houden in het vmbo, oppert in de krant dat scholen simpelweg de verplichting om schorsingen te melden ontduiken. "Ik denk niet dat scholen beter weten wat ze met leerlingen aan moeten, maar dat ze tactischer worden."

Schorsingen worden vooral uitgedeeld voor fysiek geweld tegen andere leerlingen. Ook worden leerlingen weggestuurd vanwege verbaal geweld tegen leraren of storend gedrag in de les. Jongens worden al jaren drie keer zo vaak geschorst als meisjes en vmbo'ers verhoudingsgewijs elf keer zo vaak als vwo'ers.

In tweeduizend gevallen duurde de schorsing vorig schooljaar twee dagen, in elfhonderd gevallen drie dagen. Ruim zeshonderd leerlingen werden naar een andere school gestuurd.