AMSTERDAM - Veel Nederlanders maken zich zorgen over de gevolgen van de recente ontwikkelingen in landen als Egypte en Libië.

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo, waarvoor Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken opdracht had gegeven en waarvan zaterdag de resultaten naar buiten zijn gebracht..

Van de ondervraagde mensen gaf de helft te kennen zich zorgen te maken over de grote aantallen vluchtelingen die uit de regio komen.

Driekwart is bezorgd over de stijgende olieprijzen, bijna 70 procent is bang voor radicalisering en dreiging van terrorisme.

Het onderzoek werd enkele weken geleden uitgevoerd. TNS Nipo nodigde 1100 respondenten uit, van wie er ruim negenhonderd meewerkten.

Lees alles over de onrust in het Midden-Oosten