DEN HAAG - Defensie heeft jarenlang toegestaan dat een hoofdmedewerker van de technische opleidingen bij de marine een eigen bedrijf had dat zich ook richtte op opleidingen.

Meerdere malen is intern onderkend dat er een schijn van belangenverstrengeling bestond. De voorwaarden die de hoge marineman kreeg opgelegd om zijn bedrijf toch voort te zetten, werden vervolgens niet goed nageleefd. De controle erop was onvoldoende.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bevestigde zaterdag een bericht hierover in de Volkskrant.

Na verschillende meldingen van medewerkers over de dubbele pet en de hoge bijverdiensten, bleef in 2001 en 2007 het licht op groen voor de betrokken marineman en zijn bedrijf.

Verstrengeling

Op zich is het volgens de woordvoerder niet verboden voor Defensiemedewerkers om een eigen bedrijf naast het werk te runnen, maar er mag geen sprake zijn van verstrengeling van belangen of de schijn daarvan. Het bedrijf van het hoofd opleidingen houdt zich bezig met studiebegeleiding en de voorbereiding op examens.

Volgens de woordvoerder betreurt minister Hans Hillen van Defensie de gang van zaken en de nieuwe negatieve publiciteit. Onlangs kreeg de bewindsman het zwaar te verduren door twee andere kwesties, bij de materieelorganisatie van Defensie.

Bij de Frederikkazerne in Den Haag was onder meer sprake van machtsmisbruik en diefstal en bij de IT-afdeling van de marine in Den Helder waren misstanden, waartegen lang niet werd opgetreden.

Commissie

Hillen stelde daarop de commissie-De Veer in, die in beeld moet krijgen hoe integriteitsschendingen ontstaan en aanbevelingen moet doen om deze situaties te voorkomen.

Een motie van afkeuring over de manier waarop de minister toen met de misstanden omging, werd in de Tweede Kamer verworpen. Indiener SP kreeg alleen de Partij voor de Dieren achter zich. SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk heeft zaterdag laten weten dat hij snel opheldering wil over de nieuwe kwestie van de minister.

Andere functie

De betrokken marinemedewerker heeft sinds september een andere functie en heeft per 1 mei ontslag genomen. Een andere medewerker die de omstreden handelwijze in 2009 opnieuw aan de kaak stelde, zal Defensie ook verlaten.

Het contract van deze klokkenluider zou deze zomer al aflopen in verband met de bezuinigingen, maar hij vertrekt eerder omdat hij een andere baan heeft gevonden, aldus de woordvoerder van Defensie.