AMSTERDAM - Een aantal ouders van betrokkenen bij de Amsterdamse zedenzaak gaat aangifte doen tegen voormalig directeur van kinderdagverblijf Het Hofnarretje Albert Drent.

Dat maakt advocaat van de slachtoffer Richard Korver vrijdag bekend tegenover stadszender AT5.

De ouders "hebben het vermoeden dat hij wist van het misbruik op Het Hofnarretje of dat ten minste had moeten weten", aldus Korver.

De advocaat gaat ook namens de ouders proberen om Drent aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Kritiek

De mededeling van Korver volgt op de presentatie vrijdag van het rapport over de zedenzaak rond hoofdverdachte Robert M. van de commissie-Gunning. Daarin krijgt onder meer Het Hofnarretje en diens oud-directie forse kritiek.

Drent heeft ''niet de verantwoordelijkheid genomen om deze incidenten adequaat en in samenhang te onderzoeken'' op ''een wijze die van een houder van een kinderdagverblijf had mogen verwacht'', zo luidt het oordeel. Daarbij zou hij ook ''wederkerende geruststellende mededelingen'' aan politie hebben gedaan.

De omvangrijke Amsterdamse zedenzaak kwam in december vorig jaar aan het licht. Hoofdverdachte M. heeft bekend dat hij zelf 83 kinderen heeft misbruikt. De verdachte kwam met de kinderen in contact op de diverse Amsterdamse crèches waar hij werkte en tijdens zijn werk als kinderoppas.

Reactie Drent

''Drent heeft destijds alle signalen over kindermisbruik conform de protocollen doorgegeven aan de zedenpolitie, de GGD Amsterdam en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)", aldus de woordvoerder van Drent.

"Hij heeft met Bureau Jeugdzorg gebeld en met de ouders gesproken. Onze conclusie uit het rapport is juist dat er geen sprake is van nalatigheid door Drent, maar dat conform alle protocollen is gehandeld. Anders had deze commissie de nalatigheid van de directeur echt wel vastgesteld en benoemd.''

''De kritiek van de commissie in het rapport richt zich met name op het gebrek aan coördinatie van alle signalen. De commissie wil dat de directeur van een kinderdagverblijf in de toekomst juist een veel nadrukkelijker rol van regisseur krijgt om alle partijen samen te krijgen. Suggesties in de media dat Drent Robert M. in het verleden heeft geschorst zijn pertinent onwaar. Drent kan zich niets van een eventuele schorsing herinneren.''

Alles over de Amsterdamse zedenzaak