AMSTERDAM - Meldingen en signalen over de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, Robert M., werden onvoldoende opgevangen en bijeengebracht en daarom is het niet gekomen tot een verdenking of onderzoek.

Dat concludeert de commissie in haar vrijdag gepubliceerde rapport over de zaak.

Dat de meldingen en signalen in de afgelopen jaren over Robert M. niet hebben geleid tot een verdenking of een strafrechtelijk onderzoek, is volgens de commissie-Gunning een gemiste kans.

Kritiek op directie

Vooral de directie van Het Hofnarretje, waar M. tussen 2007 en juni 2009 werkte, krijgt flinke kritiek. Toenmalig directeur Albert Drent heeft ''niet de verantwoordelijkheid genomen om deze incidenten adequaat en in samenhang te onderzoeken'' op ''een wijze die van een houder van een kinderdagverblijf had mogen verwacht''.

Daarbij zou hij ook ''wederkerende geruststellende mededelingen'' aan politie hebben gedaan.

Onvoldoende communicatie

Signalen over kindermisbruik die er waren zijn wel door elke afzonderlijke instantie behandeld, maar niet in een vergadering van de zedenpolitie, de GGD, consultatiebureaus en de gemeente gezamenlijk aan een tafel.

Dat zei Louise Gunning-Schepers vrijdag in een toelichting op haar onderzoek. ''Alle risicosignalen zijn onvoldoende met elkaar gecommuniceerd. Met elkaar hebben de instanties onder de maat gepresteerd'', zei Gunning.

Volgens haar hebben de bij kinderopvang betrokken instellingen en overheidsinstanties zowel in hun eigen taakuitoefeningen als in de onderlinge samenwerking steken laten vallen. Het risico van seksueel misbruik van kinderen kreeg hierdoor te weinig aandacht.

Eigen regels

Het Hofnarretje, waar M. tientallen kinderen heeft misbruikt, hanteerde eigen regels voor het afhandelen van meldingen van misbruik, meldt stadszender AT5 op basis van het rapport.

De eigen regels van Het Hofnarretje weken op punten af van een protocol dat eerder al door Jeugdzorg werd opgesteld. Zo was het bij het Amsterdamse kinderdagverblijf onder meer niet verplicht om vermoedens van misbruik te melden bij het Meldpunt Kindermishandeling.

Reactie Van der Laan

Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam bedankt de commissie-Gunning voor haar "snelle, maar grondige werk".

"In de toekomst zou een dossier over een melding van mogelijk kindermisbruik pas mogen worden afgesloten als aannemelijk is dat het misbruik niet heeft plaatsgevonden en niet enkel omdat het niet kan worden bewezen", vindt Van der Laan.

Aanbevelingen

"Ik ben in het bijzonder voor de aanbeveling van de commissie om tot een coördinatiepunt te komen waar alle informatie uit binnen- en buitenland over kindermisbruik en daders kan worden gebundeld.''

De commissie stelt in het rapport voor dat er voortaan altijd twee volwassenen de kinderen in een groep kunnen zien of horen. Ook zouden medewerkers vaker hoger opgeleid moeten zijn en moet er een betere screening van nieuwe medewerkers.

2008

Al in 2008 deden twee moeders een melding van mogelijk misbruik van hun kinderen door M. Die melding kwam wel terecht bij de politie, maar dat leidde niet tot vervolging.

Volgens de commissie kan de politie hiervoor geen concrete verwijten worden gemaakt. Dat onder meer doordat een door Het Hofnarretje aangestelde adviseur niet alle informatie had doorgegeven.

Alles over de Amsterdamse zedenzaak