DEN HAAG - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) probeert asielzoekerscentra zo lang mogelijk open te laten blijven. Dan hoeven gezinnen met kinderen minder vaak te verhuizen. Dat zei COA-bestuursvoorzitter Nurten Albayrak donderdag in een gesprek met de Tweede Kamer.

Vaak kon het COA met gemeenten slechts afspraken voor vijf jaar maken over de vestiging van een asielzoekerscentrum. Het COA streeft ernaar dit te verlengen naar tien jaar of zelfs overeenkomsten voor onbepaalde tijd af te sluiten.

Kamerleden verwezen naar een rapport over de situatie van kinderen in asielzoekerscentra die veel te vaak moeten verhuizen. Dat is niet goed voor hun ontwikkeling.

Albayrak gaf daarom aan verhuizen zo veel mogelijk te willen beperken, al tekende ze erbij aan dat sommige verhuizingen juist ook op verzoek van asielzoekers gebeuren als ze denken dat hun kinderen op een andere locatie beter af zijn.

Volgens Albayrak zijn verhuizingen niet te vermijden als een centrum moet sluiten omdat er leegstand dreigt. Maar dat is de laatste twee jaar niet meer voorgekomen.

Het COA is na een periode van krimp weer in rustiger vaarwater terechtgekomen. Als kinderen moeten verhuizen, probeert het COA dat altijd in schoolvakanties te laten plaatsvinden.