DEN HAAG - NMa-topman Pieter Kalbfleisch is per direct voor onbepaalde tijd met verlof omdat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar verklaringen die hij eerder aflegde in de al jaren slepende affaire rond bouwgrond op Schiphol.

Dat maakte de mededingingsautoriteit donderdag bekend.

De bestuursvoorzitter neemt daarmee de tijd en ruimte om zich te verweren in beschuldigingen rond de zogenoemde Chipsholzaak.

Meineed

Daarbij zijn beschuldigingen geuit dat de NMa-voorzitter bij een rechtszaak meineed zou hebben gepleegd. Ook zou er sprake zijn van belangenverstrengeling.

Voormalig directeur van het Centraal Planbureau Henk Don, nu bestuurslid bij de NMa, neemt de taken van Kalbfleisch waar. De termijn van Kalbfleisch bij de NMa loopt op 30 juni af.

De NMa laat weten dat de organisatie op geen enkele manier betrokken is bij de Chipsholzaak. ''Kalbfleisch heeft een eigen juridisch adviseur en woordvoerder om hem in deze zaak bij te staan.''

Verder laat de NMa weten de keuze van Kalbfleisch te respecteren, zodat hij de handen vrij heeft om zaken uit het verleden naar behoren af te handelen. ''En de NMa hier niet onnodig mee te belasten.''

Vriendjespolitiek

Chipshol stelt  in de jaren negentig veel grond en geld te zijn kwijtgeraakt. Het proces ging over grond rond Schiphol. Chipshol vermoedt dat sprake is geweest van vriendjespolitiek en een anonieme tip leek dat te bevestigen.

Volgens vader en zoon Poot, oud-directeur en directeur van Chipshol, waren Westenberg en zijn oud-collegarechter Pieter Kalbfleisch in de tijd van het proces bevriend. Kalbfleisch was op zijn beurt bevriend met de tegenpartij, de broers Harry en Jan-Jonathan van Andel.

Een tipgeefster, die in 2007 een anonieme brief stuurde naar Nieuwe Revu, stelde dat Kalbfleisch daarom aan Westenberg had gevraagd de bewuste zaak voor zijn vrienden te behandelen.

De vrouw bleef daar vorige week woensdag in een zitting rondom de zaak bij. In de tijd dat zij als griffier met Westenberg samenwerkte, kwam Kalbfleisch op een bepaald moment ''opgewonden'' de kamer binnen, op zoek naar Westenberg, zo verklaarde ze. Kalbfleisch had net een telefoontje gekregen van zijn vriend Van Andel, die had verteld dat een grote ruzie was ontstaan.

Ontkenning

Later vroeg zij Kalbfleisch of hij Westenberg er nog over had gesproken. Hij bevestigde dat en zei dat hij Westenberg had gevraagd de zaak te doen, mocht het zover komen. Het ging om de zakelijke belangen van Van Andel en de grond rond Schiphol.

Zowel Westenberg als Kalbfleisch heeft ontkend. Kalbfleisch noemde de anonieme tip tijdens zijn verhoor eind vorig jaar ''kletskoek'' en stelde dat hij de Chipsholzaken niet met Westenberg had besproken