AMSTERDAM - Geweld op de uitgaanspleinen in Amsterdam blijft een probleem. Het aantal aangiften van bijvoorbeeld mishandeling op het Rembrandtplein en het Leidseplein was ook vorig jaar hoog.

Dat blijkt uit de jaarlijkse veiligheidsrapportage die de gemeente woensdag heeft gepubliceerd.

Op het Leidseplein daalde het aantal aangiften van 406 in 2009 naar 353 vorig jaar. De gemeente vindt dit aantal echter nog steeds ''zorgwekkend''. Op het Rembrandtplein verslechterde de veiligheidssituatie zelfs.

De uitgaanspleinen zijn al langer een zorgenkindje van de gemeente Amsterdam. Zij nam de afgelopen jaren dan ook een aantal maatregelen om geweld op die plekken aan te pakken. Zo hangen er sinds eind vorig jaar bijna dertig camera's op de twee pleinen.

Veiliger

Uit de veiligheidsrapportage blijkt dat Amsterdam vorig jaar in het algemeen veiliger is geworden. De stad houdt sinds 2005 de zogeheten veiligheidsindex bij. Deze is onder meer gebaseerd op het aantal aangiften en meldingen van overlast.

In 2005 zette de gemeente dit cijfer op 100. De afgelopen jaren daalde het gestaag, wat betekent dat de veiligheid toenam. Vorig jaar stond de index op 76, tegen 80 in 2009.

Amsterdammers voelden zich vorig jaar even veilig als in 2009. De subjectieve veiligheidsindex, waarvoor jaarlijks tienduizend inwoners van de hoofdstad worden ondervraagd, bleef gelijk op 76. Er zijn wel zeven buurten waar mensen zich onveiliger zijn gaan voelen.

Jeugdcriminaliteit

Hoewel de veiligheid in het algemeen de goede kant op gaat, ziet de gemeente wel enkele zorgelijke ontwikkelingen. Naast het uitgaansgeweld, wordt de jeugdcriminaliteit steeds ernstiger. Het aantal jonge verdachten van woningbraken is de laatste vijf jaar bijvoorbeeld verdrievoudigd.

Om hier wat aan te doen, stelde de gemeente onlangs een top zeshonderd van jonge criminelen op. De instanties houden hen de komende tijd extra in de gaten.

Uit de veiligheidsrapportage blijkt verder dat het aantal 'hardekernjongeren' is gedaald van 701 in 2009 tot 576 in 2010. Het aantal zeer actieve, veelal verslaafde, veelplegers nam af van 757 in 2005 tot 459 vorig jaar.