BERLIJN - Koningin Beatrix roemde dinsdag de kracht van de Duitse economie. ''De sterke groei is indrukwekkend, evenals de veerkracht waarmee uw land de recente crisis heeft doorstaan'', zei de vorstin tijdens het staatsbanket in Berlijn.

Ze is dinsdagochtend samen met prins Willem-Alexander en prinses Máxima in de Duitse hoofdstad aangekomen voor een vierdaags staatsbezoek.

Volgens Beatrix levert Duitsland een aanzienlijke bijdrage aan het herstel in de andere landen van Europa. ''Het Duitse bedrijfsleven munt uit door innovatief vermogen en technologische vernieuwing.''

De koningin noemde het ''wonderbaarlijk'' hoeveel er tot stand is gebracht sinds de Duitse hereniging in 1990. ''Het herenigd Duitsland neemt nu in Europa een leidende positie in.''

Goede herinneringen

Beatrix zei goede herinneringen te hebben aan eerdere trips naar het buurland. ''Onze nabuurschap en familiebanden hebben het prins Claus en mij makkelijk gemaakt Duitsland in de loop der jaren vele malen te bezoeken, soms ongemerkt, andere keren voor een officieel bezoek.''

Ze bewaart vooral goede herinneringen aan een bezoek samen met haar man in 1991, vlak na de val van de Muur.

Eerder op de dag werden de Oranjes ontvangen door bondspresident Christian Wulff, die werd onderscheiden met het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw, en bondskanselier Angela Merkel.

Neue Wache

Beatrix legde daarna een krans bij de Neue Wache, een monument voor slachtoffers van oorlog en geweld. Buiten had zich een grote groep nieuwsgierigen verzameld om een glimp op te vangen van de majesteit. ''Leve de koningin'', riep een omstander luidkeels, in het Duits.

Op de Nederlandse ambassade waren Beatrix, Willem-Alexander en Máxima aanwezig bij een discussie tussen Duitse en Nederlandse scholieren en parlementariërs over politieke participatie.

Sommige Nederlandse jongeren grepen de gelegenheid aan om hun beklag te doen over de beperking van de studiefinanciering.

Samenwerking

Met bestuurders van Duitse en Nederlandse ondernemingen, waaronder Shell, Philips en Akzo, bespraken de Oranjes hoe beide landen hun samenwerking kunnen intensiveren.

Duitsland is al de belangrijkste exportmarkt voor Nederland, maar in sommige deelstaten kan het beter, is de gedachte. Máxima kon de in het Duits gevoerde conversatie meeluisteren via een hoofdtelefoon.

Koningin op staatsbezoek in Duitsland