DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft afgelopen week in de duinen over een lengte van bijna 8 kilometer meer dan negenhonderd nesten van bastaardsatijnrupsen weggeknipt.

Dat heeft een zegsvrouw dinsdag gemeld. Met deze actie hoopt de gemeente een plaag, zoals deze zich vorige zomer opeens aandiende, te voorkomen.

In juni 2010 werd het diertje opeens na jaren van afwezigheid weer gesignaleerd in de Haagse duingebieden.

Jeuk en irritatie

Na contact met haren van het broertje van de bekendere eikenprocessierups kunnen duinwandelaars of badgasten klachten krijgen als hevige jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

De rups komt vooral voor op struiken in het duingebied zoals de duindoorn, maar begeeft zich ook wel eens naar het strand zelf. Er hoeft niet altijd rechtstreeks contact te zijn met de rups om klachten te krijgen.

Andere gemeenten

In andere duingebieden werd in de loop van de zomer eveneens melding gemaakt van de vermaledijde rups. Een aantal gemeentes en hoogheemraadschappen plaatste in de duinen borden die waarschuwden voor de diertjes.

De gemeente Den Haag wilde de nesten vooral in het voorjaar bestrijden, omdat er in de zomer weinig meer tegen de rupsjes te beginnen valt.

Monitoren gestopt

Het valt overigens niet te zeggen of in andere duingebieden veel nesten van de rups zitten. Kennisinstituut Alterra Wageningen UR, die sinds 1946 bijhoudt welke bijzondere insecten in Nederland de kop opsteken, zag zich onlangs door bezuinigingen genoodzaakt te stoppen met het monitoren van de diertjes.

Het ging om een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.