AMSTERDAM - Het wordt voor Bureau Jeugdzorg eenvoudiger om aangifte te doen van kindermishandeling. Hulpverleners hoeven daarvoor voortaan niet meer naar het politiebureau, naar kunnen op internet een formulier invullen, schrijft de Volkskrant dinsdag.

Justitie hoopt door een betere en praktischer samenwerking met de zorg, meer gevallen van kindermishandeling voor de rechter te kunnen brengen. Nu zouden gezinsvoogden nog te vaak aarzelen om aangifte te doen omdat het veel tijd kost en het vaak maar de vraag is of een dader kan worden vervolgd.

Landelijk programmaleider huiselijk geweld bij de politie Mariëtte Chrstophe zegt in de krant: “We willen een duidelijker norm stellen: kindermishandeling is strafbaar en de samenleving accepteert het niet.”

Volgens recent onderzoek worden er jaarlijks zo’n achthonderd aangiften gedaan van kindermishandeling, daarvan is 7 procent door hulpverleners gedaan. De helft daarvan gaat over lichamelijke mishandeling, een derde van de gevallen over seksueel misbruik en de rest over emotionele verwaarlozing.

Naar schatting zijn echter per jaar honderdduizend kinderen slachtoffer van mishandeling. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling krijgt jaarlijks duizenden meldingen van mishandeling en geeft vele tienduizenden adviezen en consulten.