DEN HAAG - Kleine basisscholen zijn vaker zwak of zelfs zeer zwak dan basisscholen met meer dan honderd leerlingen. Veel ouders denken dat hun kroost het beste af is op een klein schooltje, maar dat blijkt dus regelmatig niet het geval te zijn.

Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde onderzoek van de Onderwijsinspectie.

Van de scholen met minder dan vijftig leerlingen is 15,5 procent zwak tot zeer zwak. Het aantal kleine basisscholen is het afgelopen jaar gestegen met 10 procent tot 201 scholen.

Ze bevinden zich allemaal in zogeheten krimpgebieden, in het noorden van Nederland of Zeeland of Limburg. De Onderwijsinspectie verwacht dat de komende jaren het leerlingaantal ook op basisscholen buiten krimpregio's zal dalen.

Een op de tien scholen met tussen de vijftig en honderd leerlingen is zwak. Van de basisscholen met meer dan honderd leerlingen krijgt 5,9 procent het predicaat zwak of zeer zwak.