DORDRECHT - Bedrijven in de Rotterdamse haven leven de strikte regels die de waterkwaliteit in dat gebied moeten bevorderen steeds beter na.

Er vinden minder illegale afvalwaterlozingen plaats, bedrijven hebben hun waterzuiveringsinstallatie beter op orde en incidenten worden sneller gemeld. Het gevolg is dat de waterkwaliteit in de afgelopen twintig jaar flink is verbeterd.

Dat constateren controleurs van Rijkswaterstaat in Zuid-Holland. In deze provincie, waar veruit de meeste te controleren bedrijven staan, vonden in 2010 circa tweeduizend inspecties plaats. In 194 gevallen was er een vermoeden dat het bedrijf in overtreding was.

In honderd gevallen bleek er ook echt iets aan de hand te zijn en werden waarschuwingen gegeven of dwangsommen opgelegd. De boetes die de inspecteurs uitdelen variëren van enkele duizenden euro's tot een paar miljoen.

Langere periode

De cijfers van 2008 en 2009 zijn redelijk vergelijkbaar, maar desondanks stelt Raymund Valkhof, hoofd handhaving bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, dat over een langere periode bezien het steeds beter gaat.

Dat is volgens hem niet alleen toe te schrijven aan de controles, maar ook aan het groeiende milieubesef bij bedrijven. ''Ze realiseren zich steeds meer dat ze een verantwoordelijkheid hebben. De maatschappelijke opinie telt heel zwaar, vooral omdat de maatschappij vervuiling door bedrijven niet langer accepteert’’, aldus Valkhof.

Lobith

Uit andere cijfers van Rijkswaterstaat blijkt dat de waterkwaliteit in zowel de Rijn bij Lobith aan de Duitse grens, als vlakbij zee in Maassluis de afgelopen twintig jaar toenam. Zo daalde de aanwezigheid van koper, zink, stikstof en fosfaat veelal tot onder de toegestane waardes.

Bijna een kwart van alle inspecteurs van Rijkswaterstaat werkt in Zuid-Holland. Onder hun verantwoordelijkheid vallen niet alleen de Botlek en de Maasvlakte, maar ook de haven van Moerdijk, waar de nodige chemiebedrijven zijn gevestigd.

Helikopter

De bedrijven worden bezocht maar ook gecontroleerd vanuit de lucht. Daarvoor huurt Rijkswaterstaat maandelijks een helikopter.

Ook beschikken de controleurs als enige in het land over een speciale meettrailer. Die wordt drie tot zes weken bij een bedrijf geposteerd en geeft constant de kwaliteit van het afvalwater door dat bedrijven na een zuivering in de rivier pompen.

Afbouwen

Rijkswaterstaat gaat het aantal controles op waterkwaliteit bij bedrijven in het Rotterdamse havengebied de komende jaren verder afbouwen. Daarmee wil de overheidsinstantie inspelen op de wens van de politiek om de regeldruk voor bedrijven terug te brengen, aldus Valkhof.

Grote bedrijven in de Botlek en de Maasvlakte als Shell en Q8 krijgen nu nog iedere twee weken een onaangekondigd bezoek om de kwaliteit van het water te meten. Voorheen vonden deze controles wekelijks plaats, maar Valkhof streeft naar ''een paar bezoeken per jaar''.

''Vroeger hielden we, zeg maar, een fles onder de kraan om te kijken hoe de kwaliteit van het water was. We werken nu veel meer aan een systeem waarbij we kijken wat het bedrijf doet om het water na het productieproces schoon naar de rivier te pompen. Als dat proces goed is, moet het resultaat dat ook zijn. Dat blijven we steekproefsgewijs controleren.''