DEN HAAG - Politie en justitie Den Haag houden vrijdagavond en -nacht een grootschalige actie tegen internationale mensenhandel.

Het is volgens hoofdofficier van justitie Henk Korvinus de eerste keer dat er in Nederland op deze schaal een gerichte actie tegen mensenhandel in de prostitutie plaatsvindt.

''We hebben voor Den Haag gekozen omdat het college en de politie Haaglanden het bestrijden van mensenhandel als prioriteit hebben aangemerkt´', stelde hij.

Inzicht

Burgemeester Jozias van Aartsen beklemtoonde vrijdagavond dat het in eerste instantie de bedoeling is een helder inzicht te krijgen in de ''structuren en organisaties achter de vrouwen die onder barre omstandigheden hun werk moeten doen''.

Wanneer overtredingen worden geconstateerd, zal Van Aartsen niet twijfelen om de vergunning van het desbetreffende bordeel in te trekken. ''We hebben niets tegen de prostitutie: dat is in Nederland immers een legaal beroep. Maar we willen het wel een schone sector houden.''

De kans is groot dat de actie in Den Haag een vervolg krijgt in andere prostitutiestraten in Nederland. Naar schatting van justitie verricht zeker 50 procent van alle vrouwen en mannen in de prostitutie het werk onder dwang.

Uitgebreide controles

Sinds acht uur is de Doubletstraat, waar zich 164 prostitutieramen bevinden, afgesloten en voeren in zedenzaken gespecialiseerde agenten uitgebreide controles uit. De politie vermoedt dat veel van de vrouwen in deze straat illegaal in de prostitutie werkzaam zijn.

Een groot aantal is overgebracht naar het stadhuis, waar de zedenpolitie rustig met ze kan praten. Zij worden daarin bijgestaan door tolken en advocaten.

Ondertussen voeren ambtenaren van de gemeente Den Haag in de bordelen uitgebreide controles uit op naleving van de gemeentelijke vergunningsvoorschriften.

De rosse buurt is tijdens het onderzoek volledig afgesloten voor het publiek. Prostituees die op het moment van de actie huur hebben betaald, krijgen daarvoor compensatie.

Vervolging

In totaal werken er 350 politiemensen en 50 ambtenaren van de gemeente mee aan de actie. Justitie gaat over tot vervolging wanneer bij de actie overtredingen worden geconstateerd. Burgemeester Van Aartsen heeft echter geen concrete aanwijzingen dat het probleem in zijn stad groter is dan andere steden. De resultaten van de grootscheepse controle worden zaterdag verwacht.

Actie tegen mensenhandel Den Haag