DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant heeft tot de deadline op 1 april van negentien gemeenten nog 66 ontheffingsverzoeken gekregen van veehouders die hun stal op de huidige plek willen uitbreiden boven de maximumgrens van anderhalve hectare.

Een provinciewoordvoerder heeft dat vrijdag desgevraagd gemeld.

Onduidelijk is nog hoeveel van de aangevraagde ontheffingen voldoen aan de criteria. Van een aantal gemeenten is bekend dat ze zelf geen uitbreiding willen toestaan, maar uit angst voor schadeclaims toch de provincie om ontheffing hebben gevraagd.

Verhitte discussie

Na een verhitte discussie gaven Provinciale Staten in februari al toestemming voor veertien nieuwe megastallen in landbouwconcentratiegebieden. De verhuis- en uitbreidingsplannen van 24 veehouders gingen niet door.

Het gaat om intensieve veehouderijen die op het moment dat de provincie op 19 maart vorig jaar grenzen bepaalde, al bezig waren met de verplaatsing en/of uitbreiding van hun bedrijf.

Schriftelijke aanvraag

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing, moet een veehouder beschikken over een schriftelijke aanvraag en een concrete toezegging en medewerking van de gemeente.

De komende weken en mogelijk maanden zijn Gedeputeerde Staten nog druk met beslissingen over de aangevraagde ontheffingen, bezwaren en beroepen daartegen, verwacht de provincie.