AMSTERDAM - In het Amsterdamse verpleeghuis Bernardus zijn demente bejaarden getreiterd of geslagen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de instelling daarom vrijdag bevolen de veiligheid van de bewoners van de verpleegafdeling de Varenhof per direct te verbeteren.

De inspectie wil dat het verpleeghuis de medewerkers die zich schuldig hebben gemaakt aan lichamelijke en geestelijke mishandeling op non-actief stelt en het team van de Varenhof uiterlijk komende dinsdag volledig vervangt.

Het verpleeghuis is onderdeel van de Osiragroep, die vorige maand onder verscherpt toezicht van de inspectie kwam te staan na een reeks ernstige meldingen over wantoestanden.

De Osiragroep verleent zorg aan ouderen en lichamelijk gehandicapten op 27 locaties in en rond Amsterdam.

Hardhandige aanpak

De inspectie kreeg maandag een melding over onheuse bejegening en hardhandige aanpak van bewoners van de psychogeriatrische verpleegafdeling.

Een bewoner die een bord pap wilde, kreeg te horen dat hij eerst zijn bloemkool moest opeten. Uiteindelijk kreeg hij zijn bord pap, maar dit was de bloemkool in gepureerde vorm, overgoten met jus.

Mishandeling

Daarnaast werd een bewoonster die een medewerker sloeg, teruggeslagen en werden bij een andere bewoonster sporen van mogelijke mishandeling aangetroffen. Ook haalde een medewerker, over wie familie bij het management had geklaagd, op 'onaangename wijze' verhaal bij de familie.

De IGZ heeft de instelling woensdag bezocht en gesprekken gevoerd met medewerkers en het management. De inspectie komt tot de conclusie dat de Osiragroep onvoldoende alert is geweest op de veiligheid en correcte bejegening van de bewoners.

Achterstallig onderhoud

Vorige maand bleek dat bij alle bezochte woonzorgcentra van de Osiragroep en twee van de drie zorgsteunpunten de kwaliteit en veiligheid van de zorg ernstig in het geding zijn. Zorgplannen bleken niet actueel of ontbraken en er was sprake van een structureel personeelstekort en achterstallig onderhoud.

Daarnaast zijn er financiële problemen en loopt er een reorganisatie. De voorzitter van de raad van bestuur van de Osiragroep legde zijn functie na deze berichten direct neer.