BREDA - Het door brand verwoeste chemiebedrijf Chemie-Pack in Moerdijk moet Rijkswaterstaat binnen tien dagen afschriften van de verzekeringsdocumenten geven. De kortgedingrechter in Breda heeft dat woensdag bepaald op straffe van een dwangsom van maximaal 100.000 euro.

Chemie-Pack brandde begin januari volledig af. Door de enorme brand raakte onder meer het oppervlaktewater in de haven van Moerdijk vervuild.

Rijkswaterstaat betaalde 1,6 miljoen euro om het water te laten zuiveren en zegt dat Chemie-Pack of zijn verzekering dat moet betalen.

Het bedrijf weigerde tot dusver aan getroffenen te vertellen wie de verzekeraars zijn en wat de dekking is. Rijkswaterstaat wil de gevraagde informatie hebben om te kunnen beoordelen of het zinvol is beslag te leggen bij de maatschappijen en om te voorkomen dat de polissen uitgeput raken.

Kortgedingrechter

De kortgedingrechter geeft Rijkswaterstaat gelijk op basis van de 'zeer bijzondere omstandigheden'. Vanwege de noodsituatie moest Rijkswaterstaat in het algemeen belang (milieu en volksgezondheid) ingrijpen, aldus de motivering.

Volgens geruchten was Chemie-Pack minimaal verzekerd tot een bedrag van 5 miljoen euro. De totale kosten van de brand werden eerder geraamd op 40 miljoen euro.