DEN HAAG - De politie heeft in 2009 5 procent minder misdrijven opgelost dan in het jaar 2005. Wel gaf het politie-apparaat in 2009 met ruim 2,4 miljard euro 12 procent meer uit aan haar opsporingstaak.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag heeft gepubliceerd.

Concreet werden er in 2009 264.000 misdrijven opgehelderd. In 2005 wist de politie nog 279.000 onderzoeken tot een goed einde te brengen.

In 2006 en 2007 steeg het oplossingspercentage nog licht, maar in 2008 trad de daling van het succes in en die negatieve tendens zette het jaar daarop door, concludeert het CBS.

Te hard rijden

Misdrijven vormen volgens het CBS ongeveer 2 procent van de strafbare feiten die de politie oplost. De overige 98 procent waarover de politie zich buigt, zijn overtredingen.

De politie constateerde er in 2009 in totaal 12,2 miljoen. Ruim driekwart daarvan gaat om te hard rijden in het verkeer. In één op de tien gevallen gaat het om fout parkeren of om door rood licht rijden.

Reactie politietop

De politietop beticht het CBS van ''broddelwerk'' en misleiding. In een uitzonderlijk felle verklaring neemt de Raad van Korpschefs woensdag ''met kracht stelling tegen het misleidende beeld dat door het CBS wordt neergezet in zijn publicatie''.

''De publicatie is broddelwerk en de beelden die ermee worden opgeroepen, zijn schadelijk voor de branche'', benadrukt de top van de politie. ''Met name de constatering door de onderzoekers dat de politie-inspanning voor 98 procent bestaat uit het constateren van overtredingen is pertinent onjuist.''

Geen recht

De manier waarop het CBS de kosten afzet tegen het oplossingspercentage, doet volgens de Raad van Korpschefs geen enkel recht aan van de inspanningen van de politie. Volgens de politietop zitten de feiten anders in elkaar.

''De politie neemt op jaarbasis 1 miljoen aangiften op van strafbare feiten'', stelt de Raad. ''De politie verhoort jaarlijks ruim 300.000 verdachten. Deze inspanning leidt in ruim 230.000 gevallen tot een strafdossier dat aan het Openbaar Ministerie wordt doorgegeven. De politie heldert een kwart van de aangegeven misdrijven op.''

Verder benadrukt de politie dat het aantal slachtoffers van criminaliteit de afgelopen jaren is gedaald. Bovendien stelt de politietop vast dat het aantal aangiften met 25 procent is teruggebracht door ''een constante inspanning op het terrein van preventie, toezicht, handhaving en opsporing.''

Politievakorganisatie ACP

Politievakorganisatie ACP wil van de Raad van Korpschefs een nadere onderbouwing horen waarom hij vindt dat het CBS ''broddelwerk'' heeft afgeleverd.

''Het is natuurlijk wel afhankelijk van de definities die het CBS heeft gebruikt", zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. ''Onhandig'', noemt hij de constatering van het CBS dat de politie-inspanning voor 98 procent bestaat uit het vaststellen van overtredingen.

Scheef beeld

''Dat geeft een scheef beeld. Door nieuwe wetgeving zijn er bijvoorbeeld extra administratieve taken bijgekomen. Dat is niet gecompenseerd en daardoor is er wellicht minder opsporing mogelijk geweest.''

Van de Kamp denkt dat de CBS-publicatie en de reactie van de Raad van Korpschefs in politiek Den Haag vragen oproepen.