AMSTERDAM - Bij een proef op tien basisscholen mogen ouders zelf bepalen wanneer hun kinderen vakantie krijgen. Aan het begin van het schooljaar worden de vakanties met de onderwijzers ingepland, schrijft het AD woensdag.

De proef begint komend schooljaar en duurt drie jaar. Als de proef slaagt, mogen de ouders van alle basisscholen hun vakanties zelf indelen.

De scholen die willen meewerken, kunnen zich nog aanmelden. Voor de zomer wordt bekend welke tien scholen meedoen aan de proef, die begint in het schooljaar 2011-2012 en drie jaar duurt.

Geen extra kosten

Dan wordt bekeken of het systeem naar ieders tevredenheid werkt en geen extra kosten met zich meebrengt en wat de effecten op de leerlingen en leraren zijn.

Het idee is dat ouders aan het begin van het schooljaar met de leraren afspreken wanneer hun kinderen vakantie krijgen. Zo kan gecontroleerd worden of ze aan de Leerplichtwet voldoen.

Experimenteren

Eind vorig jaar kondigde Van Bijsterveldt al aan dat ze basisscholen de ruimte wil bieden om te experimenteren met flexibele onderwijstijd, waardoor ook vaker tijdens de zomerperiode wordt lesgegeven.

Scholen die aan de proef meedoen, moeten zich aan de minimale onderwijstijd houden van 7520 uur in de acht jaar dat de kinderen op school zitten en moet de onderwijstijd evenwichtig over de dagen en het jaar worden verdeeld.

PO-raad

De werkgeversorganisatie voor het basisonderwijs, PO-raad, staat positief tegenover de proef. ''Die lange zomervakanties horen eigenlijk niet meer bij deze tijd, waarin vaak beide ouders werken. De lange vakantie is vroeger ontstaan, toen kinderen in de zomer mee moesten werken op het land."

Ook de Nederlandse Katholieke vereniging van Ouders (NKO) is het daarmee eens. ''Zeker zwakkere leerlingen hebben baat bij kortere zomervakanties. De kennis zakt namelijk weg in die zes weken."

Voorbarig

De woordvoerder van de NKO plaatst echter wel een kanttekening bij het bepalen van de vakanties. ''Wat is ‘goed overleg’? Hoe worden de vakanties bepaald?’’

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat er goed gekeken moet worden naar het experiment en de resultaten daarvan de komende drie jaar. ''De suggestie die door sommigen wordt gewekt dat het over een paar jaar overal wordt ingevoerd, vinden wij veel te voorbarig."