ROTTERDAM - Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam krijgt van de overheid 2,5 miljoen euro om de komende drie jaar in zes steden experimenten op te zetten om babysterfte tegen te gaan.

Het geld komt van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zo maakte een woordvoerder van het Erasmus MC woensdag bekend.

Het is nog onduidelijk naar welke steden het geld gaat. Het ziekenhuis wil de komende maanden in beeld brengen waar de problemen het grootst zijn, maar wil bovendien een goede spreiding over heel Nederland.

In de zes steden worden vervolgens twee experimenten opgezet; het bereiken van de belangrijkste risicogroepen en een vernieuwde risicoscreening bij zwangeren.

Betere zorg

Rotterdam en het Erasmus MC proberen al enkele jaren met speciale maatregelen de hoge babysterftecijfers naar beneden te krijgen. In Nederland overlijden meer baby's vlak voor, tijdens of vlak na de geboorte dan in veel andere Europese landen. Gemiddeld overlijden tien kinderen per duizend geboortes.

Dat zijn er jaarlijks ongeveer 1700 rond de geboorte. Betere zorg zou de dood van naar schatting vierhonderd baby's kunnen voorkomen.

In de havenstad liggen de cijfers nog hoger dan het landelijke; namelijk gemiddeld dertien. De stad probeert die cijfers met verscheidene maatregelen naar beneden te krijgen. Zo zijn er twee speciale geboorteklinieken opgezet en is er meer voorlichting aan risicogroepen als laaggeschoolde autochtonen en bepaalde migrantengroepen.