KRALENDIJK - Op Bonaire is zaterdagmiddag een bestuursakkoord getekend tussen de drie partijen PDB, PHU en MBL. Daarmee heeft het eiland een nieuwe coalitie, precies een maand na de Eilandsraadsverkiezingen van 2 maart.

De drie partijen hebben in totaal vijf zetels; de voormalige regeringspartij UPB heeft de resterende vier.

Sinds op 10 oktober 2010 de Nederlandse Antillen zijn opgeheven, is Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland.

De PHU en MBL, beiden nieuwkomers, hebben een vertegenwoordiging in de raad als gevolg van de nieuwe Nederlandse stemregels, waarbij partijen die de kiesdrempel niet halen, met restzetels toch kans maken op een raadszetel. Voorheen was dat niet mogelijk.

Gedeputeerden

Maandagochtend worden de nieuwe gedeputeerden beëdigd. Waar voorheen in eerste instantie naar de politieke kleur werd gekeken, is nu gekozen voor personen die bekwaam zijn op hun vakgebied, aldus de partijleiders.