AMSTERDAM - Het volgen van een tweede bètamaster aan de Universiteit Utrecht wordt volgend collegejaar met 17.700 euro meer dan tien keer zo duur.

Ook bij andere Nederlandse universiteiten stijgen de prijzen voor een tweede bachelor of master exponentieel. Bij de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht zijn studenten voor het volgen van een tweede master het duurste uit. Dit blijkt uit een rondgang langs de verschillende universiteiten.

Wetswijziging

De stijgingen zijn het gevolg van een wetswijziging onder toenmalig minister Plasterk van Onderwijs. Deze regeling maakte het voor onderwijsinstellingen mogelijk om hogere collegegelden te vragen aan studenten die een tweede studie doen. Deze regeling ging al in voor het collegejaar 2010/2011 maar veel universiteiten besloten om de verhoging van het collegegeld nog een jaar uit te stellen.

Uitzonderingsgronden

Ook voor komend collegejaar gelden nog enkele uitzonderingsgronden. Voor een tweede bachelor of master in het onderwijs of de gezondheidszorg geldt het wettelijk collegegeld van 1713 euro, tenzij de student al een afgeronde opleiding in dit vakgebied heeft.

Ook als de student tijdens de eerste studie al is begonnen met een tweede studie blijft vaak het wettelijk collegegeld gelden. Daarnaast hanteren veel universiteiten een overgangsregeling voor eigen studenten. De TU Delft vormt een uitzondering en heeft besloten het collegegeld in het geheel niet te verhogen.

Instellingsgeld

Een door NU.nl gemaakte visualisatie, die hier is te zien, geeft het instellingsgeld weer dat verschillende Nederlandse universiteiten vragen. De meeste universiteiten maken een onderscheid tussen alfa, bèta, gamma en medische opleidingen. Soms verschilt het instellingsgeld zelfs per opleiding, in dat geval is er voor een representatieve opleiding gekozen.

Het instellingsgeld zal niet in alle gevallen voor het volgen van een tweede studie worden gevraagd. De 32.000 euro die de Rijksuniversiteit Groningen vraagt voor de master Geneeskunde geldt alleen als de student al een mastergraad in de gezondheidszorg heeft.

De TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht konden nog geen duidelijkheid geven over de hoogte van het collegegeld voor de tweede studie en zijn daarom niet in het overzicht opgenomen.

Gebrek aan duidelijkheid

Het grote gebrek aan duidelijkheid is volgens Cees Zweistra, woordvoerder van Stichting Collectieve Actie Universiteiten, een groot probleem. De informatie die universiteiten leveren is volgens hem vaak tegenstrijdig en het is vaak onduidelijk of studies het wettelijk collegegeld of instellingsgeld gaan kosten.

Stichting Collectieve Actie Universiteiten schreef deze week een brief aan meerdere universiteiten met het verzoek om de verhoogde tarieven voor tweede master te onderbouwen. Het hoge instellingsgeld staat volgens Zweistra in geen verhouding tot de werkelijke kosten, de geleverde kwaliteit en het gemis aan rijksbijdragen door de wetswijziging.

Bekijk hier een interactieve visualisatie van de kosten van tweede masters aan de Nederlandse universiteiten