AMSTERDAM – De directeur van de zwaar bekritiseerde hulporganisatie SNV, Dirk Elsing, stapt op. Ook de voorzitter van de raad van toezicht, Lodewijk de Waal, legt zijn functie neer.

Dit hebben zij woensdag bekend gemaakt.

Afgelopen zaterdag bleek uit onderzoek door de Volkskrant dat SNV zich schuldig heeft gemaakt aan vriendjespolitiek. De hulporganisatie gunde in 2009 opdrachten aan familie en vrienden.

Het ging om advieswerk, een ICT-project en vertaalopdrachten.SNV wilde niet bekend maken hoeveel geld er gemoeid was met het gegunde werk. Het vertrek van de twee bestuurders komt na spoedoverleg van de raad van toezicht woensdag over deze kwestie.

Volgens Elsen is  "de voortgaande discussie over zijn persoon - hoe onbevredigend ook - niet in het belang is van SNV", zo laat hij in een verklaring weten.

Modderpoel

Ook De Waal stapt om die reden op. Wel vindt hij dat  "in de publiciteit ten onrechte wordt gesuggereerd dat SNV een 'modderpoel' is."

De Waal heeft zich "ernstig gestoord aan de niet onderbouwde suggestie dat hij ontwikkelingsgeld zou hebben gebruikt om zijn eigen Profiel (een uitzending van een tv-programma) te laten maken."

Volgens de oud FNV-voorzitter ging het om een normale dienstreis, waarbij alle bijkomende kosten voor de crew zijn gedragen door de betreffende omroep en niet door SNV. Voor zichzelf of anderen heeft hij niets aan onkosten gedeclareerd.

De Raad van Toezicht aanvaardt het vertrek van directeur Dirk Elsen. "Het verdient respect dat Dirk de belangen van SNV in deze crisis op de eerste plaats stelt." 

Hoge salarissen

SNV kwam vorig jaar ook al in opspraak, toen over de hoge salarissen van de directie en de langdurige weigering om die onder de norm van 124.000 euro bruto per jaar te brengen.

De Tweede Kamer was daar woedend over. Onder politieke druk besloot de SNV-top de salarissen te verlagen. Ook nu reageerde de Tweede Kamer verontwaardigd.

PVV-Kamerlid Johan Driessen noemde de organisatie zelfs 'door en door rot'. ''SNV stapelt de ene misstand op de andere: een duur etentje in een Brussels vijfsterrenhotel, een business class snoepreisje naar Aruba en torenhoge directiesalarissen.'' Ook de PvdA en SP lieten weten dat voor hen de maat vol is.

PvdA-Tweede Kamerlid Sjoera Dikkers reageert positief op het opstappen van Elsing. "Het was spijtig genoeg ook heel erg nodig. De geloofwaardigheid van de SNV was in het geding."

Wel benadrukt de partij dat de SNV nog verdere stappen moet nemen. "Er moet schoon schip worden gemaakt."

Subsidie

SNV ontving vorig jaar nog voor ongeveer 90 miljoen euro aan subsidie.

De werkzaamheden van de heer Elsen worden vooralsnog waargenomen door Allert van den Ham, thans regiodirecteur Azië SNV.