DEN HAAG - Meisjes zijn slimmer dan jongens. Ze zijn beter in taal, volgen hogere opleidingsniveaus en hebben meer kans een diploma te halen. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van de Inspectie voor het Onderwijs.

Er zitten meer meisjes dan jongens op de havo en het vwo. Het percentage jongens is hoger op lagere opleidingen zoals het praktijkonderwijs en de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo.

In het basisonderwijs zitten ongeveer evenveel jongens als meisjes. Meisjes zijn over het algemeen beter in begrijpend lezen en spelling, jongens in wiskunde en rekenen.

In het speciaal onderwijs vormen jongens 66 procent van het aantal leerlingen. Ook blijven jongens zowel op de basisschool als in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs vaker zitten dan meisjes.

Studie

In het hoger onderwijs blijven vrouwen meer bij hun keuze dan mannen. Ze stoppen minder vaak met hun studie en switchen ook minder.

Van de studenten die in 2001 begonnen op een universiteit, hadden zes op de tien mannen binnen zes jaar een diploma tegenover driekwart van de vrouwen.

Op het hbo gaat het om 65 procent van de vrouwen tegen iets meer dan de helft van de mannen die na vijf jaar een diploma heeft.