DEN HAAG - Nederlanders zijn meer optimistischer over hun land. Dat meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag. Van de bijna duizend mensen die meededen aan een kwartaalenquête is 32 procent tevreden over hoe het nu gaat met Nederland.

Dat is 8 procent meer dan eind vorig jaar. Een meerderheid van de respondenten heeft vertrouwen in de Tweede Kamer en in de regering. 56 procent vindt dat er te negatief over allochtonen wordt gesproken.

Toch vindt ook 52 procent dat te veel naar moslims wordt geluisterd. Verder meent 54 procent dat Nederland zijn eigenheid verliest. Steeds meer mensen maken zich zorgen over het aantal immigranten.

Daarnaast is men ontevredener over 'de kloof tussen rijk en arm' en 'bonussen aan de top'. Slechts 31 procent van de respondenten is tevreden met de euro ondanks de economische crisis. Bijna de helft van alle geënquêteerde had liever een kleinere Europese Unie gehad.

De onderzoekers schrijven de positieve veranderingen vooral toe aan de plannen van het nieuwe rechtse kabinet, waarbij de aanpak van zowel criminaliteit als onveiligheid hoog op de agenda staat.