DEN HAAG - De behandeling van de zaak van het Afghaanse meisje Sahar bij de Raad van State is op verzoek van minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) uitgesteld. Er zou woensdag een zitting zijn, maar die gaat niet door.

Dat heeft de Raad van State dinsdag gemeld.

De minister wil de zitting uitstellen omdat er dinsdag nieuwe informatie beschikbaar komt over de situatie van schoolgaande meisjes in Afghanistan. Leers wil eerst onderzoeken of aan de informatie consequenties moeten worden verbonden in de zaak van de familie Hbrahimgel, laat de Raad van State weten.

Uiterlijk eind volgende week laat Leers weten of de nieuwe informatie invloed heeft op zijn beleid, heeft de minister dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Schoolgaande kinderen

Tot die tijd worden zaken waarin een beroep wordt gedaan op de verwestering van Afghaanse meisjes aangehouden. Hoeveel dat er zijn is niet precies duidelijk. In totaal mogen 110 meisjes op dit moment een procedure afwachten.

De nieuwe informatie betreft een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over schoolgaande kinderen, in het bijzonder meisjes, in Afghanistan. Leers had daarom gevraagd nadat er tegenstrijdige berichten waren verschenen over de veiligheid van meisjes in dat land.

Zaak-Sahar

Leers ging in januari in beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de rechter in Den Bosch in de zaak van Sahar. Volgens de rechter mogen Sahar Hbrahim Gel en haar familie uit Sint Annaparochie voorlopig niet worden teruggestuurd naar Afghanistan.

De rechtbank in Den Bosch vond dat de minister onvoldoende had gemotiveerd waarom Sahar zich in Afghanistan aan de leefwijze in dat land zou kunnen aanpassen. Ze heeft daar maar heel kort gewoond en is in Nederland opgegroeid met westerse opvattingen.

Verwestering

Met het hoger beroep wil Leers duidelijkheid krijgen over de vraag of verwestering van een Afghaans meisje door langdurig verblijf in Nederland reden moet zijn om haar hier te laten blijven. In de zitting voor de Raad van State kunnen beide partijen nogmaals hun argumenten in de zaak toelichten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe rechtszitting plaatsvindt.