DEN HAAG - Twee wapenfabrikanten die bij de aanbesteding van een nieuw pistool voor de Nederlandse politie buiten de boot zijn gevallen, hebben niet hard kunnen maken dat de procedure is gemanipuleerd.

Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag maandag beslist.

De fabrikanten, Carl Walther en Heckler & Koch, vonden dat Politie Nederland hun concurrent Sig Sauer op ongeoorloofde wijze had bevoordeeld.

Die bevoordeling zou zijn gebeurd door een politieman die corrupt zou zijn geweest bij de aanbesteding van pepperspray in 2002. Dit onderzoek loopt nog.

Informatie

Dezelfde man heeft volgens Carl Walther en Heckler & Koch informatie verstrekt aan Sig Sauer, opdat deze zijn wapen kon aanpassen aan de eisen van de politie. Ook zouden deze eisen naar Sig Sauer toe zijn geschreven.

In januari werd bekend dat de politie Sig Sauer-pistolen krijgt, in plaats van de huidige Walthers en Glocks. Het gaat vooralsnog om een 'voornemen tot gunning' aan de producent.

Interne beproevingen

Een van de verklaringen waarop Carl Walther en Heckler & Koch zich baseren, komt van een ex-directeur van Sig Sauer die nu bij Heckler & Koch commercieel directeur is.

Hij heeft gezegd dat de politieman sinds 2005 meerdere keren de fabriek van Sig Sauer in Duitsland heeft bezocht en heeft deelgenomen aan ''omvangrijke interne beproevingen'' bij dat bedrijf. De eisers vinden dat de man daardoor niet als onpartijdig en onafhankelijk kan worden beschouwd.

Onrechtmatigheden

Politie Nederland heeft daarop gezegd dat de Rijksrecherche en de Rijksauditdienst onderzoek hebben gedaan en dat daaruit geen onrechtmatigheden naar voren zijn gekomen. Volgens de kortgedingrechter is niet aangetoond dat de politieman de aanbestedingsprocedure ten gunste van Sig Sauer heeft beïnvloed en kan op basis van het rechercheonderzoek die conclusie ook niet worden getrokken.

Verder heeft de politie niet gehandeld in strijd met de regels van het aanbestedingsrecht, of de wapenfabrikanten op een andere manier onrechtmatig behandeld , vindt de rechter.