AMSTERDAM - Mbo-scholen staan door de vergrijzing een groot personeelsprobleem te wachten.

De komende tien jaar bereikt bijna een derde van het personeel de pensioenleeftijd.

Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant over de vergrijzingseffecten bij zo'n twintig sectoren en grote werkgevers.

Ook bij het voortgezet onderwijs, hbo-instellingen en de rechterlijke macht slaat de vergrijzing hard toe. Bijna een derde van de docenten op het mbo is nu al ouder dan 55 jaar.

Rechterlijke macht

Op het voortgezet onderwijs is 27 procent van de leraren 55-plus, net als bij de rechterlijke macht. Op het hbo valt een kwart in die leeftijdsgroep.

"Wij zijn de meest grijze sector in onderwijsland", beaamt voorzitter van de MBO Raad Jan van Zijl. Een verklaring hiervoor is dat veel mbo-docenten pas op latere leeftijd kiezen voor een carrière in het beroepsonderwijs, na een loopbaan in het bedrijfsleven.

Eerste militie

Nederland staat aan de vooravond van de vergrijzing. Dit jaar bereikt de eerste lichting babyboomers de leeftijd van 65. In sommige sectoren worden de effecten al snel merkbaar, blijkt uit de rondgang van de krant. Andere sectoren, zoals de zorg en de rijksoverheid, krijgen pas na 2015 last van de 'grote uitstroom'.

Ook uit een rapport van onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de vergrijzing er hard inhakt. Nu werken in de onderwijs- en overheidssectoren een miljoen mensen.

"In totaal gaan 275 duizend leraren, agenten, rechters, gevangenbewaarders en andere overheidsmedewerkers tot en met 2020 met pensioen. Dat betekent dus dat van elke tien werknemers er gemiddeld drie met pensioen gaan", staat in het rapport.