DEN HAAG - Geweldplegers die gedronken hebben of drugs hebben gebruikt, krijgen een hogere straf. De rechter kan hen ook een maatregel opleggen waarmee ze hun gedrag moeten verbeteren. Geweldplegers die onder invloed zijn, moeten aan een drank- of drugstest meedoen.

Dat heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer, die er op had aangedrongen geweldsdelicten onder invloed van drank of drugs strenger te bestraffen.

Bij bijna een derde van alle geweldsincidenten gebeurt onder invloed, meestal van drank. In bijna de helft van de gevallen gaat het om zwaar geweld.

Herhaling

Naast de hogere straffen die het Openbaar Ministerie kan eisen, kunnen de daders ook nog te horen krijgen dat ze niet meer mogen drinken of niet meer op bepaalde plekken mogen komen. Met de maatregelen om het gedrag te veranderen, kan de kans op herhaling verkleind worden.

Overigens gaat het niet alleen om geweld tegen personen; vandalen krijgen ook met de hardere aanpak te maken.

Hoeveel iemand moet drinken of snuiven om een zwaardere straf te krijgen voor geweld, is nog niet duidelijk. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat daar nog op studeren.

Het vorige kabinet kondigde al vergelijkbare maatregelen aan.