DEN HAAG - De onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs houden op 19 mei een landelijke actiedag tegen de bezuinigingen in het passend onderwijs.

Het is nog niet duidelijk of er die dag ook gestaakt gaat worden, maar dat is volgens een woordvoerder van CNV Onderwijs niet uitgesloten.

De AOb laat weten bereid te zijn tot stakingen. Ook de werkgeversorganisatie voor het basisonderwijs, de PO-Raad, ondersteunt de actiedag.

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) wil 300 miljoen euro bezuinigen in het passend onderwijs, dat is bedoeld voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs die extra aandacht nodig hebben door bijvoorbeeld een ziekte.

Begin februari kwamen al ruim elfduizend mensen protesteren in Nieuwegein tegen deze plannen. Maar omdat de minister bij haar plan blijft, volgen nieuwe acties.

Op 2 april vragen de bonden voorafgaand aan het CDA-congres aandacht voor hun protest en op 19 mei is de landelijke actie. Deze wordt waarschijnlijk in Den Haag gehouden.