DEN HAAG - Islamitische basisscholen zijn vaker zwak of zeer zwak in vergelijking met andere basisscholen. Wel presteren de scholen de afgelopen jaren steeds beter.

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, waar dagblad Trouw over bericht.

De meeste basisscholen - 93 procent - presteren voldoende; 6 procent scoort zwak en slechts 1 procent krijgt het predicaat zeer zwak van de onderwijsinspectie.

Van de islamitische basisscholen scoren drie op de vier een voldoende, 20 procent is zwak en 7,5 procent is zelfs zeer zwak. In het reformatorische onderwijs scoort 2,4 procent van de scholen zeer zwak.

Vaker voldoende

Volgens de inspectie is het beeld vergelijkbaar met voorgaande jaren. Ondanks dat islamitische scholen vaker een voldoende scoren (vorig jaar scoorde 27,5 procent zwak), blijven ze toch nog ver achter bij andere scholen.

Scholen worden zwak of zeer zwak beoordeeld als zowel de bereikte leerprestaties van de leerlingen als het onderwijsproces onvoldoende zijn.

In Nederland zijn ruim zevenduizend basisscholen waar meer dan 1,4 miljoen kinderen op zitten. Zo’n 77.000 kinderen zitten op een zwakke school en ongeveer elfduizend kinderen krijgen les op een van de negenenveertig zeer zwakke scholen.

Kunstmatig

De Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO) pleitte er in een reactie voor dat informatie over de kwaliteit van islamitische scholen niet ''kunstmatig in procenten verpakt wordt weergegeven’’ en zei dat die ''genuanceerd dient te worden’’.

De koepelorganisatie wees erop dat zij al geruime tijd een project heeft lopen om het onderwijs te verbeteren. Dit heeft al tot een afname van het aantal (zeer) zwakke scholen geleid. De Cito-resultaten van de afgelopen twee jaar zitten bovendien boven het landelijk gemiddelde.

Volgens de ISBO zijn er twee zeer zwakke islamitische scholen in Nederland, maar die zijn geen lid van de koepelorganisatie.