AMSTERDAM - De islamitische docent van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) die opeens geen handen meer wilde schudden van vrouwen, keert niet meer terug op de hogeschool. Na beraad ziet het bestuur van de school geen andere optie dan afscheid te nemen van de leraar.

De man wilde na een bedevaart naar Mekka uit religieuze overwegingen vrouwen niet meer de hand schudden. Het bericht leidde landelijk tot heftige discussies.

Het bestuur van de HvA besloot de man in eerste instantie die vrijheid te gunnen. Wel werd hij tijdelijk van zijn onderwijstaken vrijgesteld.

In de afgelopen weken is onderzocht of een oplossing gevonden kan worden die een werkbare situatie oplevert. Op basis van gesprekken met collega's en studenten heeft het bestuur van de HvA moeten concluderen dat een terugkeer van de docent geen reële optie is, meldt de school.

Reactie

In een reactie op de website van het weekblad van de school zegt collegevoorzitter Karel van der Toorn: ''De opdracht de docent te herplaatsen was volgens de domeinvoorzitter en de opleidingsmanager onuitvoerbaar. We hebben de zaak daarom opnieuw bekeken en geconcludeerd dat herplaatsing elders ook niet mogelijk was.''

Van ontslag is volgens hem geen sprake. ''Op termijn wordt zijn dienstverband ontbonden en ik spreek niet in termen van ontslag.''