DEN HAAG - De zoutloketten gaan weer dicht omdat er in principe geen tekort meer is aan strooizout. Bovendien wordt het weer steeds zachter. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft dat maandag besloten.

Dat is gebeurd in overleg met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).

De zoutvoorraden zijn nog niet overal optimaal aangevuld, maar na de vroeg ingetreden winter met veel sneeuw werd het weer begin januari een stuk minder hevig.

Leveranties

Vanaf dat moment zijn de leveranties weer op gang gekomen. Mocht maart zijn staart roeren en er nog een flink pak sneeuw vallen, dan heeft het merendeel van de wegbeheerders genoeg zout in voorraad.

De zoutloketten gaan open als er in sommige regio's een tekort is aan strooizout, de markt geen of nog maar weinig zout levert en er een aanhoudende kans is op gladheid.

Evalueren

Deze winter was dat op 22 december het geval. Via de loketten stellen de aangesloten gemeenten, provincies en waterschappen een deel van hun voorraad beschikbaar voor die gebieden.

Als de winter echt helemaal voorbij is, zullen de wegbeheerders de werking van de zoutloketten evalueren.