DEN HAAG - Advocaat Jan Boone heeft maandag aangifte gedaan tegen een politieman die op 19 januari vorig jaar in Heerenveen een cliënt van hem neerschoot.

Volgens de raadsman heeft de schietende agent zich niet aan de geldende instructies gehouden en heeft hij zich daarmee schuldig gemaakt aan drie pogingen tot moord.

Boone betoogde dit vorige week al in de zittingszaal van het Leeuwarder gerechtshof, waar zijn cliënt in hoger beroep terechtstaat.

De man, de 41-jarige Wytze J., stond op de bewuste dag met een mes te zwaaien op het schoolplein van de school van zijn kinderen. De rechtbank legde hem hiervoor vier jaar cel op, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De betrokken agent beschoot J. tot driemaal toe. De man werd geraakt in een been en in zijn armen. Volgens Boone is het een wonder dat J. niet is doodgeschoten.

Rijksrecherche

De rijksrecherche onderzocht het schietincident en kwam tot de slotsom dat de betrokken agent niets te verwijten viel.

De agent heeft verklaard dat hij - onder meer - heeft geschoten om te voorkomen dat J. zichzelf van het leven zou beroven. Ook de rechtbank concludeerde dat de agent geen blaam treft.

Proces-verbaal

In zijn aangifte, gericht aan het college van procureurs-generaal, schrijft Boone dat de agent zijn optreden later in een ''onwaarachtig proces-verbaal'' heeft willen vergoelijken.

De strafzaak tegen J. is stil komen te liggen doordat Boone het hof vorige week heeft gewraakt. Een wrakingskamer moet zich hier nog over buigen.