UTRECHT - In Maasland (Zuid-Holland) is zondag het eerste kievitsei van het jaar gevonden. Het gespikkelde eitje lag in het grasland van de Commandeurspolder.

Controleurs van twee natuurorganisaties hebben het eitje bekeken en vastgesteld dat het om een vers eitje ging en het daarna weer teruggelegd.

Natuurliefhebbers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met boeren nesten van weidevogels te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Al eeuwenlang zoeken en rapen mensen kievitseieren. Alleen in Friesland mag onder voorwaarden nog worden geraapt. In de rest van het land is het zoeken naar het eerste kievitsei populair onder duizenden weidevogelbeschermers als startschot voor het nieuwe vogelseizoen.

Verrast

Aad van Paassen van Landschapsbeheer Nederland zei enigszins verrast te zijn door de vondst. ''De laatste tijd was het koud, maar de vondst nu is niet extreem vroeg. Het is een teken voor de boeren om op te passen op het land.''