AMSTERDAM - De rijksoverheid is duizenden kunstwerken uit de eigen collectie kwijt. De waarde loopt in de miljoenen euro's, schrijft Metro maandag.

Om zoekgeraakte werken terug te vinden heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de afgelopen jaren een zoekactie uitgevoerd binnen de eigen ministeries, musea, gemeenten en provincies. De resultaten tot nu toe zijn volgens de krant teleurstellend.

Onder de vermiste werken bevinden zich onder meer doeken van de zeventiende-eeuwse schilders Isaac van Ostade en Pieter Molyn, maar ook van de Cobra-beweging uit eind jaren veertig. Ook beeldhouwwerken, antieke meubelstukken en Chinese Mingvazen ontbreken.

Bruikleen

Vaak gaat het om voorwerpen die in bruikleen zijn gegeven, bijvoorbeeld om een hal op te sieren. Wat er daarna is gebeurd is vaak niet bekend. Ze kunnen uit overheidsgebouwen gestolen zijn, bij een verhuizing verloren zijn gegaan of zijn meegegeven aan een ambtenaar.

Toenmalig minster van Cultuur Ronald Plasterk (PvdA) schreef in maart 2007 dat er van de drieduizend vermiste kunststukken nog maar tweehonderd waren teruggevonden.

De laatste drie jaar zijn er nauwelijks verdwenen stukken getraceerd. Wel zijn de regels voor het in bruikleen nemen van een kunstwerk aangescherpt.