ALKMAAR - De helft van de jongeren in Noord-Holland Noord wijst homoseksualiteit af. Dit heeft COC Nederland zondag op haar website gemeld op basis van onderzoek onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs door GGD Hollands Noorden.

De GGD voerde het onderzoek 'Seksuele gezondheid van jongeren in Noord-Holland Noord' in 2009 uit onder leerlingen van de klassen 2 en 4 in het voortgezet onderwijs.

Zij vulden op school via internet een vragenlijst in. De resultaten zijn pas nu gepubliceerd. Een vergelijkbaar onderzoek had eerder plaats in 2005.

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren homoseksualiteit normaal vindt. Daartegenover staat dat 37 procent het een beetje raar vindt, 6 procent vindt het 'erg raar' en nog eens 6 procent vindt het echt verkeerd. De onderzoekers beschouwen hun houding als negatief houding ten opzichte van homoseksualiteit.

Toename

Ten opzichte van 2005 is de tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit de afgelopen jaren iets toegenomen. Toen wees 56 procent van de jongeren in Noord-Holland Noord het van de hand.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat meisjes positiever over homoseksualiteit denken dan jongens. Van de meisjes wijst 39 procent het af, van de jongens 61 procent.

Allochtone jongeren staan gemiddeld negatiever ten opzichte van homoseksualiteit dan autochtone jongeren; 58 om 49 procent. Leeftijd en type school zijn niet van invloed, aldus het onderzoek.

Uit de rapportage blijkt verder dat bijna de helft van de jongeren onveilig vrijt. Meisjes doen dit vaker dan jongens. GGD-directeur Nico Plug noemt deze cijfers zorgwekkend. ''Jongeren denken veel te gemakkelijk als het om hun eigen veiligheid en gezondheid gaat.'' Aandacht voor preventie blijft volgens hem hard nodig.