MOERDIJK - De onderzoekssector heeft zich gestort op de gemeente Moerdijk, of liever gezegd op de naweeën van de chemiebrand bij Chemie-Pack op industrieterrein Moerdijk.

De ramp die zich daar op 5 januari voltrok, moet straks resultaten van vijftien onderzoeken opleveren, zo blijkt uit een overzicht van de gemeente.

Naast het strafrechtelijk onderzoek lopen de studies uiteen van een feitenoverzicht tot een groot onderzoek zoals dat van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Ook de inspecties van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Infrastructuur en Milieu (I&M) doen een duit in het zakje. Het is alleen is nog niet bekend wat ze precies onderzoeken.

Ook het waterschap, Rijkswaterstaat, het havenschap en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verrichten studies, onder andere naar de kwaliteit van het sloot- en rioolwater, gezondheid onder de hulpverleners en de luchtkwaliteit. De meeste onderzoeken moeten in de loop van het jaar uitkomen.