DEN HAAG - Veel jongeren die een werkstraf moeten uitvoeren, vinden dat daar positieve kanten aan zitten. Zo noemen ze een ontspannen sfeer en een leuke werkplek.

De aard en variatie van het werk kunnen ook als goed worden ervaren. Een taakstraf uitvoeren op zaterdag of het doen van saai of vervelend werk vinden ze vaak maar niks.

Dat blijkt uit onderzoek door het Bonger Instituut voor Criminologie en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil de werkstraffen onder de loep nemen.

De gestrafte jongeren vinden het wel vaak pijnlijk als ze hun taken moeten uitvoeren in de eigen buurt, waardoor het voor veel bekenden zichtbaar is. Toch zien ze veelal in dat dat bij de straf hoort en vinden ze het ook wel weer prettig als ze complimenten krijgen voor hun werk van buurtbewoners.

Zichtbaarheid

Allochtone jongeren hebben vaak nog meer moeite met de zichtbaarheid van hun straf in de eigen buurt dan oorspronkelijke Nederlandse. Daarbij vinden zij het ook extra erg dat ze voor hun gevoel voor schut lopen in de vaak verplichte werkkleding, omdat zij nog meer hechten aan bepaalde merkkleding.

De meeste jongeren vinden verder dat ze weinig of niets leren van de werkstraf. Overigens vinden ze dat vaak ook begrijpelijk, aangezien het een straf betreft.

Aandacht

Teeven ziet volgens zijn woordvoerder in de uitkomsten van het onderzoek voldoende aanknopingspunten om in het kader van het project Aanpak Recidive Werkstraffen Jeugd extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de werkstraffen.

''Daarnaast geeft het onderzoek aanleiding om de mogelijkheden te verkennen om het uitvoeren van werkstraffen in de buurt verder uit te breiden. De bewindsman treedt hierover in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming. Hij presenteert begin juni zijn bevindingen in een integraal plan ter verbetering van de werkstraf voor jeugdigen'', aldus de zegsman. In juni komt de bewindsman met een plan.