BREDA/MOERDIJK - Waterschap Brabantse Delta heeft de verwerking van het vervulde bluswater en de vervuilde grond als gevolg van de grote brand bij Chemie-Pack in Moerdijk gegund aan ATM. Het waterschap heeft dat donderdag bekendgemaakt.

Naar aanleiding van de brand zijn 35 miljoen liter vervuild bluswater en 1800 ton vervuilde slootbodem opgeslagen bij ATM dat grenst aan het terrein van Chemie-Pack. Het bedrijf had de financieel voordeligste inschrijving, aldus een woordvoerster.

Het bluswater en de grond zijn vervuild met dioxine. De verwerking valt binnen de vergunning van het ATM, aldus het waterschap.

Over de prijs van de verwerking doet het waterschap geen mededelingen. Een woordvoerster kan alleen in algemene zin opmerken dat de totale kosten van personeelsinzet, isoleren, opslag en verwerking van het vervuilde water en slootbodem zijn geraamd op 13 miljoen euro.

De verwerking begint zo snel mogelijk, maar een precieze datum kon het waterschap donderdag niet noemen.