RIJSWIJK - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ten onrechte het burgerservicenummer (BSN) van medewerkers gebruikt voor het aanmaken van een Rijkspas. Dat heeft het College bescherming persoonsgegevens (CBP) dinsdag laten weten.

Het CBP vindt dat het ministerie in strijd met de wet handelt, omdat de identiteit van de medewerkers evengoed aan de hand van andere persoonsgegevens dan het BSN kan worden gecontroleerd.

Het ministerie moet, op straffe van een dwangsom, binnen acht weken het BSN zodanig afschermen dat het niet langer kan worden ingezien en gebruikt door medewerkers die de Rijkspas uitgeven.

Het BSN mag door de overheid alleen worden gebruikt als dat noodzakelijk is voor een goede vervulling van haar publieke taak.

Met een Rijkspas kunnen rijksambtenaren het gebouw in waar ze werken. Het document geeft ook toegang tot andere departementen.