DEN HAAG - Alle leerlingen van groep 8 van de basisschool moeten vanaf het schooljaar 2012-2013 een landelijke eindtoets maken. Deze wordt tussen 15 april en 15 mei afgenomen, waar de huidige Cito-toets begin februari wordt afgenomen.

Dat schrijft minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De centrale eindtoets, met het verplichte onderdeel rekenen en taal, vervangt de huidige Cito-toets.

Met een nieuwe datum voor de toets tussen 15 april en 15 mei, wordt volgens de minister de onderwijstijd in het laatste schooljaar optimaal benut. Ook draagt het latere tijdstip bij aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

De minister komt daarmee tegemoet aan de wens van de brancheorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs, de PO-raad en VO-raad, en de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). Zij deden vorig jaar schooljaar een proef bij tientallen basisscholen waarbij de Cito-toets zeven weken later werd afgenomen dan normaal gesproken het geval is.

Motivatie

Het resultaat van de leerlingen was niet hoger, waardoor de organisaties denken dat die zeven weken later toch nog een te korte periode is. ''Het liefst zien wij de toets zo laat mogelijk afgenomen, in mei of juni'', aldus een woordvoerder van de PO-raad. ''We zien dat de druk eraf is en de motivatie inzakt, als scholieren de toets achter de rug hebben.''

''Toetsen zijn geen doel op zich, maar een middel om opbrengstgericht te werken en zo tot betere taal- en rekenprestaties te komen'', aldus Van Bijsterveldt in haar brief. ''De eindtoets is een momentopname. Door de toets naar een later moment in april of mei te verschuiven, komt het advies van de basisschool centraler te staan'', aldus de bewindsvrouw.

De nieuwe eindtoets wordt vanaf het schooljaar 2012-2013 afgenomen in het reguliere basisonderwijs. Op speciale basisscholen en in het speciaal onderwijs zal hij twee jaar later worden ingevoerd. Ook wordt de toets op verschillende niveaus aangeboden, zodat ook leerlingen met een leer- of ontwikkelingsachterstand eraan kunnen meedoen.

Later deze week krijgen de leerlingen van groep 8 de uitslag van de vorige maand afgenomen Cito-toets.