AMSTERDAM - Als gemeenten niet snel investeren in Vinex-wijken, trekken hoogopgeleiden weg en verpauperen de buurten. Daarvoor waarschuwen deskundigen maandag in het AD. De Vinex-wijken dreigen volgens hen achterstandsbuurten te worden.

De nieuwbouwwijken aan de rand van grote steden zijn populair bij hoogopgeleide tweeverdieners met jonge kinderen.

De wat oudere jeugd zou zich in de wijken echter stierlijk vervelen, waardoor ze voor problemen zorgen. In veel wijken klagen bewoners over inbraken, bedreigingen, vandalisme en overlast.

In de wijken IJburg (Amsterdam), Nesselande (Rotterdam), Ypenburg (Den Haag) en Leidsche Rijn (Utrecht) moet de politie regelmatig ingrijpen. Op sommige plekken geldt een samenscholings- of alcoholverbod.

Bij het opzetten van de wijken is geen rekening gehouden met de samenhang tussen wonen, werken en spelen, zegt socioloog Frits Spangenberg in de krant. Gemeenten moeten Vinex-wijken niet aan hun lot overlaten zodra de bouw gereed is, zegt directeur Olaf van de Wal van het kenniscentrum voor stedelijke vernieuwing KEI.

Negatieve tegenreactie

In de buurten worden arm en rijk gemengd. Zwakke gezinnen kunnen zich optrekken aan de anderen, maar de kloof moet niet te groot zijn, zegt stadsscocioloog Tineke Lupi. "Er is een buurt waar de sociale huurwoningen tegenover luxe villa's staan. Dat werkt niet, want dan worden de sociale verschillen te groot en krijg je een negatieve tegenreactie."

Juist in die buurten regent het volgens haar klachten over vervuiling, criminaliteit en overlast van jongeren. Deskundigen zouden het zien als de 'emancipatie' van de Vinex-wijken, die steeds meer op stadswijken met alle stedelijke problemen gaan lijken.

De wijken hoeven niet te voldoen aan het Amerikaanse droombeeld van suburban leven, maar gemeenten moeten de wijken volgens Lupi wel aantrekkelijk houden. "Als je dat niet doet worden het achterstandswijken. Mensen die de keuze hebben, trekken weg. Anderen met minder keuzevrijheid blijven achter."

Wel denkt ze dat de wijken altijd een middenklasse blijven aantrekken.