AMSTERDAM - Het opleggen van hogere celstraffen heeft weinig zin. Een verblijf in de gevangenis leidt niet tot minder recidive. Taakstraffen zijn veel effectiever. Dat zegt strafrechter Jasper van den Beld van het Landelijk Overleg Voorzitters Strafsectoren (LOVS) in Trouw.

Volgens Van den Beld zouden de politiek en justitie niet langer moeten inzetten op hogere straffen, omdat langere celstraffen op de lange termijn geen oplossing zijn.

"Als we nog twee keer zo ver gaan als nu, zeggen het OM en de politiek misschien nog wel dat het te weinig is."

Uit onderzoeken blijkt dat een celstraf niet tot minder recidive leidt. Bovendien lopen de kosten enorm op als rechters langere celstraffen opleggen, zegt Van den Beld.

Schrappen

Strafrechters willen daarom niet dat taakstraffen worden geschrapt, zoals onder meer het CDA en de PVV eerder hebben bepleit. "Taakstraffen leiden juist aantoonbaar tot minder recidive. De vraag is waar je dan beter mee af bent."

Van den Beld wijst op de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. "Die hebben ook jarenlang ingezet op het zwaarder straffen. Daar zijn ze inmiddels van teruggekomen." Volgens Van den Beld is een taakstraf veel meer maatwerk en heeft het een beter effect.

De strafrechter, verbonden aan de rechtbank van Breda, vindt dat Nederland een streng strafklimaat heeft. "Ernstige feiten moet je serieus bestraffen en hierin past dat je niet moet weglopen voor gevangenisstraffen. Maar alleen gevangenisstraf is niet de oplossing."