HAARLEM - Kardinaal Ad Simonis wist van de voorgeschiedenis van de priester, die jongens misbruikte in een parochies in Zoetermeer. ''Therapie en een serieus schriftelijk psychologisch advies leken voldoende basis voor een nieuwe aanstelling.''

Dat heeft kardinaal Ad Simonis laten weten in een schriftelijke reactie op het nieuws dat hij, toen hij aartsbisschop was, de pedofiele priester de hand boven het hoofd hield.

De priester werd in 1990 veroordeeld voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. Toch stelde Simonis hem in '91 aan als pastoor in een parochie in Amersfoort. Dat meldden NRC Handelsblad en de Wereldomroep donderdag.

In Amersfoort ging de betrokken priester opnieuw in de fout. In totaal zou hij tientallen jongens hebben misbruikt bij meerdere parochies.

''Er is vanuit Amersfoort bij het aartsbisdom nooit een signaal binnengekomen dat hij in herhaling van kindermisbruik vervallen zou zijn. Van politieonderzoek is bij het aartsbisdom nooit iets bekend geweest noch via slachtoffers, noch via de politie, noch via de priester. Ikzelf hoor dit gisteren voor het eerst.''

Betreurenswaardig

Simonis noemt de kwestie ''buitengewoon betreurenswaardig'' voor de betrokken slachtoffers. ''Ik trek mij hun leed zeer aan.''

''Natuurlijk wordt mij gevraagd of ik destijds zorgvuldig genoeg heb gehandeld. Bij wat ik toen wist: ja. Op basis van de destijds beschikbare feiten werd, na zorgvuldig intern overleg, gehandeld. Wanneer er nu nieuwe feiten boven tafel komen, is het niet eenvoudig het handelen van toen te waarderen. We handelden toen op basis van wat we toen wisten.''

De kardinaal laat verder weten dat als blijkt dat er destijds op grond van onvolledige informatie toch niet zorgvuldig is gehandeld, ''dat bijzonder valt te betreuren '' en dat de zaak alsnog hersteld moet worden.

Ouders

Ouders van kinderen die bij de kardinaal hadden geklaagd over de priester kregen geen gehoor, schrijft de krant.

Simonis verklaarde in januari nog dat seksueel misbruik pas in de jaren negentig bij de bisschoppen op de agenda kwam te staan en dat het in zijn tijd eenvoudigweg niet bestond.

De huidige aartsbisschop Wim Eijk onthief de betrokken priester vorig jaar alsnog van zijn priesterlijke taken.

Aartsbisschop

Kardinaal Simonis was van 1983 tot 2007 aartsbisschop. Hij wist van het pedofiele gedrag van de priester omdat oud-bisschop Philippe Bär hem destijds had laten weten dat de priester jonge jongens had misbruikt.

Bisschop Bär haalde de priester na zijn veroordeling weg bij parochie Meerzicht in Zoetermeer waar hij werkte.

Baan

In 1991 nam Simonis als aartsbisschop van Utrecht de toen werkloze kapelaan over van het bisdom Rotterdam en zorgde ervoor dat hij een baan kreeg als pastoor in de Sint Henricusparochie in Amersfoort.

De parochianen werden echter niet geïnformeerd over het misbruikverleden van de priester.

Het Openbaar Ministerie heeft verklaard dat zes slachtoffers aangifte van seksueel misbruik deden tegen de pedofiele priester in de periode tussen 1987 en 2008.

Bekentenis

Ondanks een bekentenis van de priester in 1988 seponeerde het parket in Den Haag de eerste zaak. In 1990 werd hij wel veroordeeld wegens seksueel misbruik van drie minderjarige jongens in 1989.

Eind 2007 liep er opnieuw politieonderzoek tegen de man omdat de politie in Amersfoort twee aangiftes had ontvangen. Die konden echter niet worden behandeld, één zaak was volgens onbewijsbaar en één zaak reeds verjaard.

Priester

''Ik heb nooit mensen gebruikt of misbruikt. Ik geef toe dat ik in mijn jaren als pastor in Zoetermeer iets ongeoorloofds heb gedaan. Daar heb ik spijt van. In de gerechtelijke stukken staat dat het om een aanranding gaat, maar het was niet meer dan een aanraking.''

Dat zei de 59-jarige priester R. in een reactie op het misbruikschandaal binnen de Rooms-Katholieke Kerk tegen de site van omroep RKK, KatholiekNederland.nl. ''Ik val op jongens van rond de veertien jaar. Daar kan ik niets aan doen.''

Psychologisch bureau

''Het aartsbisdom heeft mij naar een psychologisch bureau gestuurd. Daar bleek dat ik geen risico meer vorm.''

De omroepsite schrijft verder dat hij bij het ministerie van Defensie in 1998 ''door de screening kwam'' bij zijn sollicitatie als geestelijk verzorger, ondanks het feit dat hij had verteld dat hij veroordeeld was.

Volgens de priester vond Defensie het geen bezwaar dat de priester een misbruikverleden had omdat hij tot legeraalmoezenier werd benoemd. Priester R. laat weten zijn toekomst somber in te zien. ''Ik hoop dat ik een acute hartstilstand krijg.''