MOERDIJK - De totale schade als gevolg van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk begin januari komt uit op circa 41,5 miljoen euro. Dat heeft voorzitter Peter van der Velden van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant woensdag gemeld.

Hij schat de bandbreedte van de schade op 40 miljoen tot 60 miljoen. Daarvoor hebben de overheden een post onvoorzien opgenomen. Van der Velden stelde de schade te willen verhalen.

Volgens Jan Mans, sinds woensdag aan het werk als waarnemend burgemeester in Moerdijk, is Chemie-Pack verzekerd. Maar hij zei twijfels te hebben of die verzekering alle schade kan dekken.

Verantwoordelijkheid

Het is overigens onduidelijk of Chemie-Pack verantwoordelijk is voor alle geleden schade. Daarover buigen zich momenteel verzekeraars en advocaten.

Burgers hebben voor een miljoen euro aan schade opgegeven en bedrijven hebben voor 3,5 miljoen euro schade geleden. Verschillende overheden hebben hun schade berekend op 37 miljoen euro. Zo kost het opruimen, opslaan en verwerken van verontreinigd water en grond het waterschap Brabantse Delta circa 15,5 miljoen euro.

Het Havenschap verliest door de brand circa 3 miljoen euro en de kosten voor Moerdijk en de Veiligheidsregio liggen op ongeveer 16 miljoen euro.

Mans zei op ''geen voorwaarde te accepteren'' dat zijn gemeente opdraait voor alle kosten. Maar volgens hem willen het Rijk en de provincie daar wel over meedenken.

Vertrouwen

De waarnemend burgemeester zei tijdens zijn kennismaking met de pers dat hij vooral wil dat inwoners van Moerdijk vertrouwen terugkrijgen in de overheid. Volgens hem zijn de bewoners 'gewond geraakt'. ''Mensen zijn geraakt door de brand.

De belangrijkste taak is om transparant te zijn.'' Mans beloofde naar de mensen toe te gaan in wat hij de 'nazorgfase' noemt. Mensen zijn door de brand 'gewond geraakt'. Transparant zijn is de belangrijkste taak.

Vervuild bluswater

In de haven van Moerdijk ligt op elf binnenvaartschepen nog altijd 35.000 ton vervuild bluswater opgeslagen.

Volgens directeur Jacco Rentrop van het Havenschap Moerdijk is het onduidelijk of dat vervuilde bluswater in Nederland kan worden verwerkt. Dat wordt nu uitgezocht, zei Rentrop woensdag.

Metingen

Uit metingen bleek dat het bluswater dat werd gebruikt bij de bestrijding van de brand bij Chemie-Pack op 5 januari, sterk is vervuild.

Om verdere vervuiling te voorkomen, verwijderde het waterschap Brabantse Delta direct na de brand het bluswater en ander vervuild water uit sloten en riolering. Ook werden slootbodems schoongeschraapt.

Dat het bluswater nog ligt opgeslagen op de schepen, zorgt voor de nodige overlast omdat ze ligplaatsen bezet houden. De haven in Moerdijk ontvangt jaarlijks elfduizend binnenvaartschepen.

Bekijk lezersfoto's van de brand op NUfoto