DEN HAAG - Een bijzondere school mag het dragen van een hoofddoek niet verbieden als zij dat in strijd acht met haar grondslag. Dat schrijft het kabinet in antwoord op vragen van de PVV.

''De vrijheid van onderwijs betreft primair het geven van onderwijs. Bijzondere scholen kunnen wel eisen stellen ten aanzien van de deelname aan het onderwijs mits deze nodig zijn voor de verwezenlijking van hun grondslag'', aldus minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) en zijn collega Marja van Bijsterveldt (Onderwijs).

Ook met vragen over de ongelijkheid tussen man en vrouw door de hoofddoek maken de twee korte metten.

De stelling dat gelijkheid tot uitdrukking moet komen in de gelijkheid van uiterlijke kenmerken achten ze 'weinig zinvol'. ''De mode legt op tal van punten in de kleding nadruk op de verschillen tussen geslachten. Wat de motieven zijn om die verschillen in kleding over te nemen zal uitermate verscheiden zijn en individueel.''