DEN HAAG - Scholen voldoen steeds vaker aan de lesnorm van 1000 onderwijsuren. Van alle scholen in het voortgezet onderwijs lukt het momenteel circa 80 procent om aan die tijdnorm te voldoen.

Dat zei minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) vrijdag naar aanleiding van een rapport van de onderwijsinspectie dat binnenkort verschijnt.

Vrijdag stemde het kabinet in met een nieuw wetsvoorstel dat het voor scholen mogelijk moet maken om beter aan de blijvende norm van duizend lesuren te voldoen.

Ouders en leerlingen krijgen met de nieuwe regeling meer invloed op de kwalitatieve invulling van het onderwijs. Daarnaast wordt de centraal vastgestelde zomervakantie zes in plaats van zeven weken.

Ophokken

''Scholen krijgen met de extra week meer ruimte om de uren in te vullen", legde Van Bijsterveldt uit. Het zogenoemde ophokken in een klaslokaal is daarnaast volgens de bewindsvrouw niet meer van deze tijd.

''Leerlingen moeten geen les krijgen puur om aan de urennorm te voldoen. Scholen worden met de nieuwe regeling verplicht een kwalitatieve invulling te geven aan de lesuren."

Klachten

Het wetsvoorstel van Van Bijsterveldt sluit aan bij de bevindingen van de commissie Onderwijstijd uit 2008. Ouders en leerlingen klaagden destijds veelvuldig over te veel lesuitval en ondermaatse lessen. In het schooljaar 2006-2007 voldeed slechts 7 procent van de scholen daarnaast aan de gestelde norm van duizend lesuren.

Scholen die niet aan die norm voldoen, blijven volgens de minister onder verscherpt toezicht van de inspectie staan. ''Als onderwijsinstellingen meer dan 75 uur te weinig les hebben gegeven, worden die gekort op het budget", aldus Van Bijsterveldt. ''Die regel blijft onverminderd bestaan."

De nieuwe wet 'Onderwijstijd voor het voortgezet onderwijs' kan per schooljaar 2012-2013 van kracht worden.