MOERDIJK – Het is nog allerminst zeker of Chemie-Pack in Moerdijk, dat op 5 januari volledig uitbrandde, verantwoordelijk is voor de kosten van het opruimen van het vervuilde bluswater rond het eigen bedrijfsterrein.

Dat stelde het bedrijf donderdag in een reactie op de kritiek van Waterschap Brabantse Delta dat Chemie-Pack weigert de vervuiling aan te pakken.

''Het heeft niets te maken met onwil. Je zou het weigering kunnen noemen, maar wat ons betreft is het een onmogelijkheid. Chemie-Pack kan niet zomaar toezeggen: dat doen wij even", aldus een woordvoerder donderdag. 

"De discussie waar het om gaat is wie verantwoordelijk is voor het opruimen van het gebied om ons terrein. Dat is een discussie tussen het waterschap, Chemie-Pack en de verzekeraars."

Volgens hem onderzoeken de verzekeraars momenteel wie voor welke kosten moet opdraaien. Hij wijst erop dat Chemie-Pack het eigen terrein gewoon heeft gesaneerd.

Verklaring

De kosten van het ruimen en reinigen van het bluswater schat Brabantse Delta op tussen de 10 en 16 miljoen euro. Het waterschap wil de kosten daarvoor verhalen op Chemie-Pack.

In een verklaring stelde Brabantse Delta deze week dat het Chemie-Pack meerdere keren heeft verzocht het bluswater en vervuilde omliggende sloten te reinigen.

Uit metingen bleek dat het bluswater en sloten sterk vervuild waren. Om verdere vervuiling te voorkomen, verwijderde het waterschap direct na de brand het bluswater en ander vervuild water uit sloten en riolering.

Ook werden slootbodems schoongeschraapt. Het vervuilde water is opgeslagen en wordt verwerkt door een gespecialiseerd bedrijf.