ARNHEM - Het nader onderzoek naar een mogelijke geestelijke stoornis bij de verdachte van de schoolmoord in Hoogerheide in 2006 is onvolledig geweest en moet worden aangevuld. Het gerechtshof in Arnhem heeft dat donderdag bepaald.

De strafzaak die inmiddels meer dan vier jaar voortsleept werd daarom opnieuw aangehouden.

De psycholoog en psychiater die een nieuwe rapportage maakten moeten toegang krijgen tot het penitentiair dossier van de inmiddels 26-jarige Julien C. en op basis daarvan hun oordeel aanvullen.

Eigen verdediging

Justitie verdenkt C. van moord op de 8-jarige Jesse Dingemans op diens school in Hoogerheide in 2006. De rechtbank in Breda veroordeelde Julien C. in 2007 tot 12 jaar cel wegens en tbs doodslag. In hoger beroep legde het gerechtshof in Den Bosch wegens moord een levenslange celstraf op.

De Hoge Raad wees de zaak terug naar het hof in Arnhem omdat het hof in Den Bosch onvoldoende had stilgestaan bij het feit dat de verdachte zijn eigen verdediging had gevoerd. Tegen hem werd vorig jaar (weer) twintig jaar celstraf en tbs geëist.

Bizar gedrag

De deskundigen van het Pieter Baan Centrum, die in het huis van bewaring toegang kregen tot verdachte Julien C., kunnen vanwege zijn pertinente weigering om mee te werken geen conclusies trekken.

Op vragen van het gerechtshof erkenden de psycholoog en psychiater dat Julien C. in de vele opgenomen verhoren door de politie bizar en eigenaardig gedrag vertoont.

Psychiater Jan Horst van Renesse was 'geschokt' en 'onthutst' door de ontspannen, laconieke, vriendelijke en meewerkende houding in een van de eerste verhoren kort na de moord.

Betekenis

Maar om alle gekkigheden te duiden, is het nodig om de verdachte te vragen naar de betekenis ervan, zijn opvattingen erover en gevoel erbij, legde Van Renesse uit.

De deskundigen zeggen dat Julien C. antisociale, narcistische en schizofrene trekjes vertoont, maar niet genoeg om het een stoornis te noemen. ''Het is mogelijk dat hij lijdt aan een stoornis'', aldus Van Renesse die de kans daarmee kleiner dan 50 procent noemde.

Geen volledig onderzoek

De verdachte zit momenteel vast in een psychiatrische penitentiaire inrichting, maar waarom bleef ook voor de deskundigen onduidelijk. Ze vinden dat ze geen volledig onderzoek hebben kunnen doen.

Hoewel de deskundigen zeggen dat een opname ter observatie in het Pieter Baan Centrum hoogstwaarschijnlijk meer informatie oplevert, wilde het hof daar donderdag niet aan beginnen.

Het is nog onbekend wanneer de zaak verdergaat.